Hóa học Lớp 10: Hòa tan hoàn toàn 15,4gam hh A gồm Mg và Zn trong dung dịch axit sunfuric loãng 2M thấy sinh ra 6,72 lít khí (đktc) a, Viết các phươn

Hóa học Lớp 10: Hòa tan hoàn toàn 15,4gam hh A gồm Mg và Zn trong dung dịch axit sunfuric loãng 2M thấy sinh ra 6,72 lít khí (đktc) a, Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra b, Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A c, Tính thể tích dung dịch axit sunfuric loãng 2M đã dùng, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 10: Hòa tan hoàn toàn 15,4gam hh A gồm Mg và Zn trong dung dịch axit sunfuric loãng 2M thấy sinh ra 6,72 lít khí (đktc) a, Viết các phươn”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ