Hóa học Lớp 10: H 2 O 2 thể hiện là chất oxi hóa trong phản ứng với chất nào dưới đây ? A. dung dịch KMnO 4 B.

Hóa học Lớp 10: H 2 O 2 thể hiện là chất oxi hóa trong phản ứng với chất nào dưới đây ? A. dung dịch KMnO 4 B. dung dịch H 2 SO 3 C. MnO 2 D. O 3, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 10: H 2 O 2 thể hiện là chất oxi hóa trong phản ứng với chất nào dưới đây ? A. dung dịch KMnO 4 B.”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ