Hóa học Lớp 10: Đốt cháy hoàn toàn 10,4 gam chất hữu cơ X rồi cho sản phẩm lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc và bình 2 là Ca(OH)2 dư, thấy bình 1 tăng

Hóa học Lớp 10: Đốt cháy hoàn toàn 10,4 gam chất hữu cơ X rồi cho sản phẩm lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc và bình 2 là Ca(OH)2 dư, thấy bình 1 tăng 3,6 gam và bình 2 có 30 gam kết tủa. Xác định công thức phân tử X, biết 0,1 mol X có khối lượng 10,4 gam. A. C4H10O2. B. C3H4O4. C. C3H8O. D. C3H8O2., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai