Hóa học Lớp 10: Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau? A. Hạt nhân nguyên tử 1 1 H không chứa nơtron. B.

Hóa học Lớp 10: Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau? A. Hạt nhân nguyên tử 1 1 H không chứa nơtron. B. Không có nguyên tố nào mà hạt nhân nguyên tử không chứa nơtron. C. Nguyên tử 7 3 X có tổng các hạt mang điện ít hơn số hạt không mang điện là 4. D. Hạt nhân nguyên tử 7 3 X có 3 electron và 3 nơtron., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 10: Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau? A. Hạt nhân nguyên tử 1 1 H không chứa nơtron. B.”

  1. Giải đáp A đúng. 11H có 1 proton → N = A – Z = 1 – 1 = 0 → không chứa nơtron.
    Giải đáp B sai vì nguyên tố 11H có hạt nhân nguyên tử không chứa nơtron.
    Giải đáp C sai vì 73X có tổng số hạt mang điện (= 6) nhiều hơn số hạt không mang điện (= 4) là 2.
    Giải đáp D sai vì nguyên tử 73X có 3 electron và 4 nơtron.

    Giải đáp A

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ