Hóa học Lớp 10: Cho phản ứng sau: C r I 3   +   C l 2   +   K O H   →   K 2 C r O

Hóa học Lớp 10: Cho phản ứng sau: C r I 3   +   C l 2   +   K O H   →   K 2 C r O 4   +   K I O 4   +   K C l   + H 2 O Sau khi cân bằng phản ứng, tổng hệ số (các số nguyên tố cùng nhau) của các chất ban đầu bằng A. 90 B. 93 C. 92 D. 94, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 10: Cho phản ứng sau: C r I 3   +   C l 2   +   K O H   →   K 2 C r O”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ