Hóa học Lớp 10: Cho HCl vào các dung dịch Na2SO3, NaHSO3, NaOH, NaBr viết các PTHH xảy ra

Hóa học Lớp 10: Cho HCl vào các dung dịch Na2SO3, NaHSO3, NaOH, NaBr viết các PTHH xảy ra, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.



Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ