Hóa học Lớp 10: Cho hai nguyên tố có cấu hình electron nguyên tử là nguyên tử x là 1s2 2s2 2p6 3s1 nguyên tử y là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1 a) x và

Hóa học Lớp 10: Cho hai nguyên tố có cấu hình electron nguyên tử là nguyên tử x là 1s2 2s2 2p6 3s1 nguyên tử y là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1 a) x và y thuộc cùng một nhóm nguyên tố không?giải thích? b )2 nguyên tố này cách nhau bao nhiêu nguyên tố hóa học ?có cùng chu kì không?, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Hóa học Lớp 10: Cho hai nguyên tố có cấu hình electron nguyên tử là nguyên tử x là 1s2 2s2 2p6 3s1 nguyên tử y là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1 a) x và”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ