Hóa học Lớp 10: Cho các chất : Chất điện li mạnh : HNO3, HCL ,Ca(OH)2 , KOH , CaCl2 , NaNO3 , Na2CO3 Chất điện li yếu HF , HCLO , H3PO4 Bỏ qua sự điện

Hóa học Lớp 10: Cho các chất : Chất điện li mạnh : HNO3, HCL ,Ca(OH)2 , KOH , CaCl2 , NaNO3 , Na2CO3 Chất điện li yếu HF , HCLO , H3PO4 Bỏ qua sự điện li của nước hãy cho biết trong dung dịch các chất trên tồn tại a) Các ion nào ? b) Các tiểu phân thành phần nào ?, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Hóa học Lớp 10: Cho các chất : Chất điện li mạnh : HNO3, HCL ,Ca(OH)2 , KOH , CaCl2 , NaNO3 , Na2CO3 Chất điện li yếu HF , HCLO , H3PO4 Bỏ qua sự điện”

 1. + Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước chỉ có một số phân tử hoà tan phân li thành ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch, gồm:
         Các axit trung bình và yếu như: H2S, H2CO3, H3PO4, CH3COOH…
         Các bazơ không tan như: Mg(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3…
         Phương trình điện li của chất điện li yếu sử dụng mũi tên 2 chiều ().
  – Các chất điện li mạnh: Ca(OH)2, CH3COONa, H2SO4, MgSO4, HI, NaClO3, NaHCO3, KNO3, NH4Cl, HNO3, Na2S, HClO4, HCl, KMnO4, KHSO4,

  Trả lời
 2. -Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước chỉ có một số phân tử hoà tan phân li thành ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch, gồm:
         Các axit trung bình và yếu như: H2S, H2CO3, H3PO4, CH3COOH…
         Các bazơ không tan như: Mg(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3…
         Phương trình điện li của chất điện li yếu sử dụng mũi tên 2 chiều ().
  – Các chất điện li mạnh: Ca(OH)2, CH3COONa, H2SO4, MgSO4, HI, NaClO3, NaHCO3, KNO3, NH4Cl, HNO3, Na2S, HClO4, HCl, KMnO4, KHSO4,

  Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ