Hóa học Lớp 10: Cho 0,4 mol H2 tác dụng với 0,3 mol Cl2 ( xúc tác ), rồi lấy sp hoà tan vào 192,7g nước được dd X. Lấy 50g dung dịch X cho tác dụng với

Hóa học Lớp 10: Cho 0,4 mol H2 tác dụng với 0,3 mol Cl2 ( xúc tác ), rồi lấy sp hoà tan vào 192,7g nước được dd X. Lấy 50g dung dịch X cho tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 thấy tạo thành 7,175g kết tủa. Hiệu suất phản ứng giữa H2, Cl2 bằng : A . 62.5 % B . 50 % C . 44.8 % D . 33.3 %, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ