Hóa học Lớp 10: Chia 50,4 gam hỗn hợp gồm Fe và kim loại M có hóa trị duy nhất thành 2 phần bằng nhau:Phần 1: Tan vừa đủ trong 2 lít dung dịch HCl thấy

Hóa học Lớp 10: Chia 50,4 gam hỗn hợp gồm Fe và kim loại M có hóa trị duy nhất thành 2 phần bằng nhau:Phần 1: Tan vừa đủ trong 2 lít dung dịch HCl thấy thoát ra 14,56 lít H2 (đktc).Phần 2: Tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 đặc nóng thấy thoát ra 35,84 lít khí NO2 duy nhất (đktc). Kim loại M là: 5 điểm       Mg (24)       Al (27)       Zn (65)       Cu (64), giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ