Hóa học Lớp 10: Cấu hình electron nguyên tử của K 19 39 là 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4

Hóa học Lớp 10: Cấu hình electron nguyên tử của K 19 39 là 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 1 . Kết luận nào sau đây sai ? A. Kali là nguyên tố đầu tiên của chu kì 4. B. Kali thuộc chu kì 4, nhóm IA. C. Kali có 20 nơtron trong hạt nhân. D. Nguyên tử kali có 7 electron ở lớp ngoài cùng., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 10: Cấu hình electron nguyên tử của K 19 39 là 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ