Hóa học Lớp 10: Câu 26. Khi nói các electron trong nguyên tử, điều nào sau đây là sai? A. Các electron ở lớp K có năng lượng thấp nhất   . B. Các ele

Hóa học Lớp 10: Câu 26. Khi nói các electron trong nguyên tử, điều nào sau đây là sai? A. Các electron ở lớp K có năng lượng thấp nhất   . B. Các electron ở lớp ngoài cùng là các e hóa trị C. Các electron ở lớp K có năng lượng cao nhất     . D. Trong phân lớp 2p.., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai