Hóa học Lớp 10: Câu 2: Tìm số hạt proton, notron và electron có trong nguyên tử X nếu biết trong nguyên tử X có a. tổng số hạt cơ bản là 115, số hạt

Hóa học Lớp 10: Câu 2: Tìm số hạt proton, notron và electron có trong nguyên tử X nếu biết trong nguyên tử X có a. tổng số hạt cơ bản là 115, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là  25 hạt. b. tổng số hạt cơ bản là 40, số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện dương là 1 hạt. c. tổng số hạt cơ bản là 36, số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện. d. tổng số hạt cơ bản là 54. Trong hạt nhân số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 3. e. tổng số hạt là 52 và có số khối là 35., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai