Hóa học Lớp 10: Câu 2. Cation M+ có 10 electron. Cấu hình electron của nguyên tố M là : A. 1s22s22p63s23p5 . B. 1s22s22p63s1 . C. 1s22s22p63s23p64s2 .

Hóa học Lớp 10: Câu 2. Cation M+ có 10 electron. Cấu hình electron của nguyên tố M là : A. 1s22s22p63s23p5 . B. 1s22s22p63s1 . C. 1s22s22p63s23p64s2 . D. 1s22s22p3 ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai