Hóa học Lớp 10: Calcium là một loại khoáng chất có vai trò rất quan trọng trong cơ thể người. Trong cơ thể, calcium chiếm 1,5 – 2% trọng lượng, 99% lượ

Hóa học Lớp 10: Calcium là một loại khoáng chất có vai trò rất quan trọng trong cơ thể người. Trong cơ thể, calcium chiếm 1,5 – 2% trọng lượng, 99% lượng calcium tồn tại trong xương, răng, mỏng và 1% trong máu. Caldum kết hợp với phosphorus là thành phần cấu tạo cơ bản của xương và răng, làm cho xương và răng chắc khoẻ. Khối lượng riêng của calcium kim loại là 1.55 g/cm? . Giả thiết rằng, trong tinh thể calcium, các nguyên tử là những hình cầu chiếm 74% thể tích tinh thể, phần còn lại là khe rỗng. Xác định bản kinh nguyên tử calcium. Cho nguyên tử khối của calcium là 40 Cho biết công thức tính thể tích hình cầu là V =(4πr^3)/3, trong đó r là bản kinh hình cầu., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ