Hóa học Lớp 10: Có các đồng vị sau H 1 1 ;   H 1 2 ;   C 17 35 l ; C 17 37 l . Có thể

Hóa học Lớp 10: Có các đồng vị sau H 1 1 ;   H 1 2 ;   C 17 35 l ; C 17 37 l . Có thể tạo ra số phân tử hiđroclorua HCl là A. 3. B. 2. C. 4. D. 6., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 10: Có các đồng vị sau H 1 1 ;   H 1 2 ;   C 17 35 l ; C 17 37 l . Có thể”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ