Hóa học Lớp 10: Ba nguyên tố R, Q, T là các nguyên tố thuộc nhóm A và lần lượt đứng liên tiếp cạnh nhau t

Hóa học Lớp 10: Ba nguyên tố R, Q, T là các nguyên tố thuộc nhóm A và lần lượt đứng liên tiếp cạnh nhau trong cùng một chu kì. Có các phát biểu sau đây: (1) Điện tích hạt nhân tăng dần theo thứ tự: R < Q < T. (2) Bán kính nguyên tử tăng dần theo thứ tự: R < Q < T. (3) Tính phi kim tăng dần theo thứ tự: R < Q < T. (4) Khối lượng nguyên tử tăng dần theo thứ tự: R < Q < T. (5) Hóa trị trong hợp chất với hiđro tăng dần theo thứ tự: R < Q < T. Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là A. 1 B. 2 C. 3 D. 4, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 10: Ba nguyên tố R, Q, T là các nguyên tố thuộc nhóm A và lần lượt đứng liên tiếp cạnh nhau t”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ