Hóa học Lớp 10: 4. Hoà tan hoàn toàn 24g hỗn hợp oxit gồm : Fe2O3 và CuO bằng dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thu đc dd Y có chứa 46g muối . Thành phần

Hóa học Lớp 10: 4. Hoà tan hoàn toàn 24g hỗn hợp oxit gồm : Fe2O3 và CuO bằng dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thu đc dd Y có chứa 46g muối . Thành phần phần trăm về số mol các oxit bạn đầu?, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ