Giáo dục công dân Lớp 9: Nội dung nào dưới đây không thể hiện vai trò của năng động,sáng tạo A. Làm cho con người biết cách vượt qua khó khăn B. Giúp con ng

Giáo dục công dân Lớp 9: Nội dung nào dưới đây không thể hiện vai trò của năng động,sáng tạo A. Làm cho con người biết cách vượt qua khó khăn B. Giúp con người vượt qua khó khăn C. Giúp con người can thiệp vào quyền lợi của người khác D. Con người dám đương đầu với những thử thách, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ