Giáo dục công dân Lớp 9: Bạn hiểu gì về chủ trương của đảng và nhà nước ta" dân biết, dân bàn,dân làm và dân kiểm tra "

Giáo dục công dân Lớp 9: Bạn hiểu gì về chủ trương của đảng và nhà nước ta" dân biết, dân bàn,dân làm và dân kiểm tra ", giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Giáo dục công dân Lớp 9: Bạn hiểu gì về chủ trương của đảng và nhà nước ta" dân biết, dân bàn,dân làm và dân kiểm tra "”

  1. Định hướng phát triển đất nước những năm tiếp theo về dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN), Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chỉ rõ: Thực hành và phát huy rộng rãi quyền làm chủ của nhân dân và vai trò chủ thể của nhân dân, thực hiện tốt, có hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ