Giáo dục công dân Lớp 12: Phòng chống tệ nạn xã hội là nội dung cơ bản của pháp luật về A. bảo vệ môi trường B. ph

Giáo dục công dân Lớp 12: Phòng chống tệ nạn xã hội là nội dung cơ bản của pháp luật về A. bảo vệ môi trường B. phát triển các lĩnh vực xã hội C. phát triển kinh tế D. bảo vệ quốc phòng, an ninh, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ