Giáo dục công dân Lớp 12: Cơ sở sản xuất giấy X bị cán bộ môi trường lập biên bản đình chỉ hoạt động vì đã đổ chất thải c

Giáo dục công dân Lớp 12: Cơ sở sản xuất giấy X bị cán bộ môi trường lập biên bản đình chỉ hoạt động vì đã đổ chất thải chưa qua xử lí ra môi trường. Trong trường hợp này, pháp luật đóng vai trò nào dưới đây? A. Phương tiện để quản lí xã hội B. Bảo vệ quyền, lợi ích của công dân C. Tổ chức và thực hiện pháp luật D. Thực hiện quyền, lợi ích của công dân, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Giáo dục công dân Lớp 12: Cơ sở sản xuất giấy X bị cán bộ môi trường lập biên bản đình chỉ hoạt động vì đã đổ chất thải c”

  1. Giải đáp A
    – Cơ sở sản xuất giấy X bị cán bộ môi trường lập biên bản đình chỉ hoạt động vì đã đổ chất thải chưa qua xử lí ra môi trường. Trong trường hợp này, pháp luật đóng vai trò phương tiện để quản lí xã hội

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ