Giáo dục công dân Lớp 12: Các cá nhân, tổ chức không làm những gì pháp luật cấm là nói đến hì

Giáo dục công dân Lớp 12: Các cá nhân, tổ chức không làm những gì pháp luật cấm là nói đến hình thức A. sử dụng pháp luật B. tuân thủ pháp luật C. áp dụng pháp luật D. thi hành pháp luật, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Giáo dục công dân Lớp 12: Các cá nhân, tổ chức không làm những gì pháp luật cấm là nói đến hì”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ