Giáo dục công dân Lớp 10: Các nền đạo đức xã hội trước đây luôn bị chi phối bởi : A. Quan điểm và lợi ích bởi tầng lớp trí thức B. Quan điểm đại đa số quần c

Giáo dục công dân Lớp 10: Các nền đạo đức xã hội trước đây luôn bị chi phối bởi : A. Quan điểm và lợi ích bởi tầng lớp trí thức B. Quan điểm đại đa số quần chúng C. Quan điểm và lợi ích của nhân dân lao động D. Quan điểm và lợi ích bởi giai cấp thống trị, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ