Địa lí Lớp 9: Quan sát tháp tuổi dân số năm 1989 và năm 1999. Hãy phân tích và so s&a

Địa lí Lớp 9: Quan sát tháp tuổi dân số năm 1989 và năm 1999. Hãy phân tích và so sánh hai tháp dân số về các mặt: – Hình dạng của tháp – Cơ cấu dân số theo độ tuổi – Tỉ lệ dân số phụ thuộc, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ