Địa lí Lớp 7: Các dòng hải lưu lạnh chảy gần bờ:    A. Ảnh hưởng lớn đến việc hình thành các hoang mạc.    B. Ảnh hưởng rất ít đến việc hình thàn

Địa lí Lớp 7: Các dòng hải lưu lạnh chảy gần bờ:    A. Ảnh hưởng lớn đến việc hình thành các hoang mạc.    B. Ảnh hưởng rất ít đến việc hình thành các hoang mạc.    C. Hầu như không ảnh hưởng đến việc hình thành các hoang mạc.    D. Không có ảnh hưởng lớn đến việc hình thành các hoang mạc., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Địa lí Lớp 7: Các dòng hải lưu lạnh chảy gần bờ:    A. Ảnh hưởng lớn đến việc hình thành các hoang mạc.    B. Ảnh hưởng rất ít đến việc hình thàn”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ