Địa lí Lớp 12: Ý nào dưới đây không phải là nguyên nhân để vùng Đồng bằng sông Hồng cần phai chuyển dịch cơ cấu kinh tế? A. Cơ cấu kinh tế của vùng

Địa lí Lớp 12: Ý nào dưới đây không phải là nguyên nhân để vùng Đồng bằng sông Hồng cần phai chuyển dịch cơ cấu kinh tế? A. Cơ cấu kinh tế của vùng không còn phù hợp B. Vùng có điều kiện thuận lợi cho việ chuyển dịch’ C. Thúc đẩy sự phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội D. Các vùng khác đã chuyển dịch xong, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ