Địa lí Lớp 12: Việc giảm tỉ trọng cây lương thực, tăng tỉ trọng cây công nghiệp ở nước ta, nhằm A. tạo ra nhiều sản phẩm xuất khẩu

Địa lí Lớp 12: Việc giảm tỉ trọng cây lương thực, tăng tỉ trọng cây công nghiệp ở nước ta, nhằm A. tạo ra nhiều sản phẩm xuất khẩu. B. phát huy lợi thế về đất đai, khí hậu. C. nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. D. chuyển nông nghiệp sang sản xuất hàng hoá., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Địa lí Lớp 12: Việc giảm tỉ trọng cây lương thực, tăng tỉ trọng cây công nghiệp ở nước ta, nhằm A. tạo ra nhiều sản phẩm xuất khẩu”

  1. Phương pháp: Liên hệ điều kiện phát triển và vai trò của sản xuất cây công nghiệp 
    Cách giải: Trong ngành trồng trọt, xu hướng giảm tỉ trọng cây lương thực, tăng tỉ trọng cây công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp. Bởi nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp. Đồng thời, cây công nghiệp, đặc biệt cây công nghiệp lâu năm có vai trò nổi bật là đem lại nguồn nông sản xuất khẩu lớn và có giá trị kinh tế cao, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.
    Chọn C.

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ