Địa lí Lớp 12: Quá trình đô thị hóa ở nước ta hiện nay phát triển mạnh chủ yếu do A. hoàn thiện cơ sở hạ tầ

Địa lí Lớp 12: Quá trình đô thị hóa ở nước ta hiện nay phát triển mạnh chủ yếu do A. hoàn thiện cơ sở hạ tầng. B. thu hút đầu tư nước ngoài. C. hội nhập quốc tế và khu vực. D. đẩy mạnh công nghiệp hóa., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ