Địa lí Lớp 12: Quá trình bồi tụ mở rộng nhanh đồng bằng châu thổ sông của nước ta do nguyên nhân chủ yếu n&agrav

Địa lí Lớp 12: Quá trình bồi tụ mở rộng nhanh đồng bằng châu thổ sông của nước ta do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây? A. Ở hạ lưu các sông lớn, thềm lục địa nông và mở rộng B. Xâm thực miền núi yếu, thềm lục địa nông và mở rộng C. Mạng lưới sông dày đặc, núi lùi sâu vào trong đất liền D. Lãnh thổ mở rộng, chế độ nước sông thay đổi theo mùa, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ