Địa lí Lớp 12: Nhận xét nào là đúng về đặc điểm đường biên giới với các nước trên đất liền của Trung Qu

Địa lí Lớp 12: Nhận xét nào là đúng về đặc điểm đường biên giới với các nước trên đất liền của Trung Quốc ? A. Chủ yếu là núi cao và hoang mạc B. Chủ yếu là đồi núi thấp và đồng bằng C. Chủ yếu là đồng bằng và hoang mạc D. Chủ yếu là núi và cao nguyên, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai