Địa lí Lớp 12: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản của nước ta (giá trị thực tế) ( Đơn vị: tỉ đồng )

Địa lí Lớp 12: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản của nước ta (giá trị thực tế) ( Đơn vị: tỉ đồng ) Ngành \ Năm 2000 2005 Nông nghiệp 129140,5 183342,4 Lâm nghiệp 7673,9 9496,2 Thủy sản 26498,9 63549,2 Tổng số 163313,3 256387,8 Nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ