Địa lí Lớp 12: Địa hình của nước ta đa dạng chủ yếu do tác động kết hợp của A. vận động nâng lên, hạ xuống; xâm thực

Địa lí Lớp 12: Địa hình của nước ta đa dạng chủ yếu do tác động kết hợp của A. vận động nâng lên, hạ xuống; xâm thực, bồi tụ; hoạt động của con người. B. vị trí địa lí, các nhân tố ngoại lực, hoạt động của con người. C. vận động nâng lên, hạ xuống; xâm thực, bồi tụ; hoạt động khai thác khoáng sản. D. vận động nâng lên, hạ xuống; xâm thực, bồi tụ; vị trí địa lí., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ