Địa lí Lớp 12: Cho biểu đồ về lúa theo mùa vụ của nước ta, giai đoạn 2005 – 2017 (Số liệu theo Niên giám thống k

Địa lí Lớp 12: Cho biểu đồ về lúa theo mùa vụ của nước ta, giai đoạn 2005 – 2017 (Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019) Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây? A. Quy mô và cơ cấu diện tích lúa theo mùa vụ. B. Tốc độ tăng trưởng diện tích lúa theo mùa vụ. C. Chuyển dịch cơ cấu diện tích lúa theo mùa vụ. D. Quy mô diện tích lúa theo mùa vụ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ