Địa lí Lớp 12: Cho biểu đồ: TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG MỘT SỐ CÂY CÔNG NGHỆP LÂU NĂM CỦA NƯỚC TA Cho

Địa lí Lớp 12: Cho biểu đồ: TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG MỘT SỐ CÂY CÔNG NGHỆP LÂU NĂM CỦA NƯỚC TA Cho biết có bao nhiêu nhận xét sau đây đúng về tốc độ tăng trưởng diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm ở nước ta giai đoạn 2005 – 2012? 1) Diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta đều tăng. 2) Tốc độ tăng diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm không giống nhau. 3) Diện tích gieo trồng cao su tăng nhanh nhất, chè tăng chậm nhất. 4) Diện tích gieo trồng cà phê tăng nhanh hơn cao su. A. 1 B. 2 C. 3 D. 4, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Địa lí Lớp 12: Cho biểu đồ: TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG MỘT SỐ CÂY CÔNG NGHỆP LÂU NĂM CỦA NƯỚC TA Cho”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ