Địa lí Lớp 12: Cho bảng số liệu sau: TÌNH HÌNH DÂN SỐ ĐÔ THỊ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2019. (Nguồn: Niên gi&aacute

Địa lí Lớp 12: Cho bảng số liệu sau: TÌNH HÌNH DÂN SỐ ĐÔ THỊ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2019. (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2019, Tổng cục Thống kê, 2020) Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh số dân đô thị giữa các quốc gia? A. Thái Lan cao hơn Phi-líp-pin. B. Xin-ga-po cao hơn Phi-líp-pin. C. Thái Lan thấp hơn Việt Nam. D. Việt Nam thấp hơn Xin-ga-po., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ