Địa lí Lớp 12: Cho bảng số liệu sau: Sản lượng thịt các loại ở nước ta, năm 1996 và năm 2005 (Đơn vị: nghìn tấn)

Địa lí Lớp 12: Cho bảng số liệu sau: Sản lượng thịt các loại ở nước ta, năm 1996 và năm 2005 (Đơn vị: nghìn tấn) a) Vẽ biểu đồ tliế hiện cơ cấu sản lượng thịt các loại ở nước ta, năm 1996 và năm 2005. b) Nhận xét sự thay đổi về quy mô và cơ cấu sản lượng thịt các loại ở nước ta trong giai đoạn trên., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ