Địa lí Lớp 12: Cho bảng số liệu sau: Giá trị xuất nhập khẩu của Việt Nam giai đoạn 1999 – 2010 (Đơn vị: triệu USD) (Nguồn: T

Địa lí Lớp 12: Cho bảng số liệu sau: Giá trị xuất nhập khẩu của Việt Nam giai đoạn 1999 – 2010 (Đơn vị: triệu USD) (Nguồn: Tống cục Thống kê, Hà Nội) a)Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu của nước ta trong giai đoạn 1999 – 2010. b)Dựa vào bảng số liệu đã cho, hãy rút ra nhận xét về tình hình xuất nhập khẩu của nước ta trong giai đoạn 1999 – 2010., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ