Địa lí Lớp 12: Cho bảng số liệu: Sản lượng lúa cả năm của nước ta, giai đoạn 2005 – 2015 (Đơn vị: triệu tấn) (Nguồn: Ni&ecir

Địa lí Lớp 12: Cho bảng số liệu: Sản lượng lúa cả năm của nước ta, giai đoạn 2005 – 2015 (Đơn vị: triệu tấn) (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam, NXB Thống kê, 2016) Nhận xét nào sau đây không đúng với bảng số liệu trên? A. Tỉ trọng lúa đông xuân luôn lớn nhất B. Tỉ trọng lúa đông xuân giảm liên tục C. Tỉ trọng lúa mùa luôn nhỏ nhất D. Tỉ trọng lúa hè thu tăng, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ