Địa lí Lớp 12: Cho bảng số liệu: GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA BRUNÂY, GIAI ĐOẠN 2010 &ndash

Địa lí Lớp 12: Cho bảng số liệu: GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA BRUNÂY, GIAI ĐOẠN 2010 – 2019 (Đơn vị: Tỷ đô la Mỹ) Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về cán cân xuất, nhập khẩu của Brunây, giai đoạn 2010 – 2019? A. Cán cân xuất nhập khẩu của Brunây không ổn định. B. Giá trị xuất khẩu tăng, giá trị nhập khẩu giảm liên tục. C. Cán cân xuất nhập khẩu của Brunây luôn xuất siêu. D. Cán cân xuất nhập khẩu của Brunây luôn nhập siêu., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ