Địa lí Lớp 12: Cho bảng số liệu: DÂN SỐ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2005 – 2015

Địa lí Lớp 12: Cho bảng số liệu: DÂN SỐ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2005 – 2015 (Đơn vị: nghìn người) (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2015 , NXB Thống kê, 2016) Nhận xét nào sau đây không đúng với bảng số liệu trên? A. Dân số tăng nhanh, gần 1 triệu người mỗi năm. B. Số dân thành thị tăng mạnh hơn số dân nông thôn. C. Tỉ lệ dân nông thôn cao và đang có xu hướng tăng nhanh. D. Tỉ lệ dân thành thị chưa cao, nhưng ngày càng tăng., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Địa lí Lớp 12: Cho bảng số liệu: DÂN SỐ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2005 – 2015”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ