Địa lí Lớp 12: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, nhận xét nào sau đây không đúng về sự chuyển

Địa lí Lớp 12: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, nhận xét nào sau đây không đúng về sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế của nước ta giai đoạn năm 2000 – 2007? A. Tỉ trọng khu vực Nhà nước giảm mạnh. B. Tỉ trọng khu vực ngoài Nhà nước tăng nhanh. C. Tỉ trọng khu vực Nhà nước có xu hướng tăng. D. Tỉ trọng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai