Công nghệ Lớp 8: Trong quá trình sản xuất, muốn làm ra một sản phẩm, trước hết người thiết kế phải: A. Diễn tả chính xác hình dạng sản phẩm B. Diễn

Công nghệ Lớp 8: Trong quá trình sản xuất, muốn làm ra một sản phẩm, trước hết người thiết kế phải: A. Diễn tả chính xác hình dạng sản phẩm B. Diễn tả chính xác kết cấu sản phẩm C. Diễn tả chính xác hình dạng và kết cấu sản phẩm D. Đáp án khác, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ