Công nghệ Lớp 11: Theo số hành trình của pit-tông chia động cơ đốt trong thành mấy loại? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Công nghệ Lớp 11: Theo số hành trình của pit-tông chia động cơ đốt trong thành mấy loại? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Công nghệ Lớp 11: Theo số hành trình của pit-tông chia động cơ đốt trong thành mấy loại? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ