Công nghệ Lớp 11: Nước nào thường sử dụng phương pháp chiếu góc thứ ba? A. Việt Nam B. Một số nước Châu Âu C. Một số nước Châu Mĩ D. Cả 3 đáp án

Công nghệ Lớp 11: Nước nào thường sử dụng phương pháp chiếu góc thứ ba? A. Việt Nam B. Một số nước Châu Âu C. Một số nước Châu Mĩ D. Cả 3 đáp án trên, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ